Εγγύτητα – Oικειότητα ζευγαριού

Το να νιώσει κάποιος οικειότητα και ζεστασιά κοντά σ’ έναν άλλον άνθρωπο είναι η βάση πάνω στην οποία θα μπορέσει να στηριχτεί για να δημιουργήσει στο μέλλον μια πιο προσωπική σχέση. Η οικειότητα λύνει συναισθηματικά το άτομο και το φέρνει σε καλύτερη επαφή με αυτό που πραγματικά αισθάνεται για κάποιον άλλον.
Η ανθρώπινη εγγύτητα μπορεί να οδηγήσει στην καλύτερη έκφραση και στο ειλικρινές μοίρασμα των σκέψεων και των συναισθημάτων μας με τους άλλους. Οι περισσότεροι άνθρωποι χρειάζονται αρκετό χρόνο για να πλησιάσουν και να ανοιχτούν σε κάποιον άγνωστο.
Για να δημιουργηθεί η απαραίτητη οικειότητα θα πρέπει να προϋπάρχουν κάποιες συνθήκες οι οποίες θα καλλιεργήσουν την επικοινωνία και το μοίρασμα. Ποιες είναι όμως οι καταστάσεις που ευνοούν την εγγύτητα και ουσιαστικά μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία προσωπικών σχέσεων;
Ποιες συνθήκες μπορούν να αποτελέσουν το έδαφος για κρυφό προξενιό, με την έννοια της μη επιτηδευμένης κι οργανωμένης προσπάθειας για να φέρουμε τους ανθρώπους πιο κοντά;
Τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι έρχονται κοντά όταν λειτουργούν στα πλαίσια μιας ομάδας ή μιας συνεργασίας όπως π.χ στα πλαίσια ενός κοινού επαγγελματικού χώρου. Η αυξημένη επαφή με τα ίδια πρόσωπα καθημερινά είναι ικανή να δημιουργήσει πολλές φορές με κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους μια πιο στενή, οικεία επαφή.
Οι κοινοί επαγγελματικοί στόχοι ή η συνεργασία πάνω σε ένα κοινό θέμα φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά κι αυξάνουν τις πιθανότητες για τη δημιουργία πιο προσωπικών σχέσεων. Η συμμετοχή σε κοινές δραστηριότητες ή ομάδες με κοινά ενδιαφέροντα αποτελεί ένα μέσο για τη δημιουργία εγγύτητας.
Παραδείγματος χάριν η συμμετοχή σε αθλητικούς συλλόγους ή πολιτιστικές οργανώσεις μπορεί να συνδέσει ψυχικά δύο αγνώστους και να φέρει στην επιφάνεια συναισθήματα που υπό άλλες συνθήκες μπορεί να παρέμεναν κρυφά. Άλλωστε για να ευδοκιμήσει μία σχέση είναι σημαντικό οι δύο σύντροφοι να μοιράζονται κάτι κοινό , κάτι μέσω του οποίου θα μπορέσουν αρχικά να αλληλεπιδράσουν.
Η πίστη σε κάποια κοινή ιδεολογία (πολιτική, φιλοσοφική) ή θρησκεία κι η συνάντηση ανθρώπων με κοινά πιστεύω και στάσεις ευνοεί τη δημιουργία οικειότητας και θετικών συναισθημάτων και μπορεί να αποτελέσει το κλειδί για μια κοινή πορεία ζωής μεταξύ δύο ατόμων τελείως αγνώστων μεταξύ τους.
Η αντιμετώπιση ενός κοινού προβλήματος – κατάστασης, επίσης, μπορεί να συμβάλλει στην ανθρώπινη επαφή. Δεν είναι λίγες οι φορές που άτομα που αντιμετωπίζουν κάποιο κοινό πρόβλημα υγείας ή έχουν μια κοινή εξάρτηση έρχονται κοντά ,μοιράζονται το πόνο τους, τις εμπειρίες τους και στη συνέχεια δημιουργούν προσωπικές σχέσεις.